> Služby

Dodanie tovaru

až k vám na miesto stavby


Doprava tovaru z našich predajní nie je žiadny problém.
Našim krédom a motivačnou silou je spokojný zákazník. Predajom tovaru preto nekončíme. Zakúpený tovar dopravíme na miesto určenia a zložíme ho priamo na
vybrané miesto, kde tovar môže prevziať aj vami určený remeselník, či stavebná firma.
Eliminujeme tak vaše náklady s prenájmom drobných stavebných mechanizmov, šetríme vám čas a uľahčujeme spôsob odovzdania pri vykládke.


Dopravu materiálu si môžete naplánovať telefonicky alebo e-mailom


0905/330 322

novis@novis.sk